Nord
Pobyt indywidualny
w pokojach o wysokim standardzie
Grupy zorganizowane
obozy sportowe, kolonie, zielone szkoły